Den pågående pandemien gjør det utfordrende å planlegge stevner. Bislett Games er nå flyttet til 1. juli, som er samme dag som Boysen Memorial var tenkt. Vi har derfor blitt nødt til å flytte på Boysen Memorial. Ny dato blir lørdag 12. juni, som er omtrent da Bislett Games opprinnelig skulle vært arrangert.

Øvelsesutvalget er foreløpig det samme som vi har annonsert tidligere, med det kan bli behov for å gjøre små endringer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s