Velkommen til Boysen Memorial 2021 på Bislett stadion 12. juni. Stevnet starter klokken 12.30.

Boysen Memorial er et elitestevne med status “European Athletics Outdoor Area Permit Meeting”, som betyr at utøverne kan sikre seg verdifulle bonuspoeng til verdensrangeringen.

Startliste

Startliste ved påmeldingsfristens utløp her.

Hvis du ikke kan delta, ber vi deg gi beskjed før stevnet på post@tjalve.no

Tidsskjema

PDF-versjon her.

Resultater

Resultater på liveres.andro.no

Utfylling av skoskjema

Alle utøvere, uavhengig av øvelse, skal på forhånd innrapportere hvilken sko som vil blir brukt under konkurransen. Frist for dette er fredag 11. juni kl 23.59. Hvis du deltar i flere øvelser med samme sko, holder det med én innsending av skjema hvor du markerer en av øvelsene du skal delta på.

Innrapportering gjøres elektronisk i dette skjema -> LENKE SKOSKJEMA.

Smittevern

Oslo Kommunes koronaforskrift er strengere enn den nasjonale forskriften.

  • Det er påbudt med to meter avstand til andre, med unntak for utøvere i konkurranse. Munnbind benyttes om ikke to meter kan overholdes. (For utøvere vil det si at det er forbudt med kroppskontakt fra idet du går i mål, altså ingen klemming eller håndkontakt).
  • Er du syk, i krantente eller har mistanke om smitte, er det forbudt å delta.
  • Alle er pålagt å registre seg med navn, telefonnummer, klubb og bostedskommune ved ankomst. Kun deltakere, akkreditert media, akkrediterte trenere og funksjonærer vil slippe inn.
  • Vask hender hyppig og bruk desinfeksjonsmiddel.
  • Unngå offentlig transport

Lyshare: Wavelight pacer

Wavelight brukes på 800m og 5000m. Lysharen kan variere farten (for eksempel split på første og siste runde på 800m). Innspill om lysharefart kan sendes post@tjalve.no

Bislett Stadion                                                                   

Utøvere og trenere benytter inngang 2, Martinius Lørdahls plass. Publikum har inngang 1, rundkjøringen. Vakten vil tillate adgang til personer som er påmeldt, fått akkreditering eller har forhåndskjøpt billett, og ser til at alle har registret navn, telefonnummer og bostedskommune. Utøvere og trenere som er ferdig med sin konkurranse må forlate stadion.

Vi minner om at Bislett Stadion er en miljøvennlig arena, og ber alle om å bidra til kildesortering på stadion.

Startnummer, avkryssing 1 time før start og innveiing

Alle utøvere skal ha startnummer. Henting av startnummer, avkryssing og veiing av personlig kastutstyr gjøres samtidig og senest en time før øvelsesstart. Dette gjøres i stevnekontoret som er plassert under tribunen i nærheten av målområdet.

Det er ikke call room. Utøvere i tekniske øvelser møter senest 20 minutter før start ved øvelsesstedet, og utøvere i løp møter 10 minutter før start for sitt heat ved øvelsesstedet.

Oppvarming

Oppvarming foregår på innendørsbanen under tribunen. Alle øvelser vil få tid til noe oppvarming på øvelsesstedet.

Prispenger

På Boysen Memorial vil stevnets beste resultater premieres. De fem resultatene i stevnet med høyest poengsum etter World Athletics poengtabell, uavhengig av øvelse og kjønn, vil tildeles prispenger etter følgende struktur:

  1. 10.000 NOK
  2. 8.000 NOK
  3. 6.000 NOK
  4. 5.000 NOK
  5. 4.000 NOK

Boysenprisen: Prisen går til den løperen som tangerer eller slår Audun Boysen sin legendariske rekord på 1.45.9 på 800m, en tid som stod som norsk rekord i 37 år. Prisen deles også ut til Kvinner som løper raskere enn 2.01.00. Prisen er på 10.000 NOK. Kun en person per kjønn kan vinne prisen hvert år.

Norsk rekord: 5000 NOK

Ingen kiosk

Det blir ikke kiosk på stevnet, så deltakere bes medbringe mat og drikke selv.

Tilleggsinformasjon for trenere

Kun forhåndsakkrediterte trenere som faktisk har treneransvar for påmeldt utøver, vil slippe inn på stadion. Søknader må sendes innen 11. juni kl 12.00. Trenerakkrediteringssøknad her.

Trenere bruker Bislett stadions Inngang 2, Martinius Lørdahls plass. Utøvere benytter samme inngang.

Trenere skal bruke munnbind når de befinner seg på innendørsbanen. Du har tilgang på mesteparten av tribunen (foruten publikumssonene), og vi ber deg primært oppholde deg på tribunen og ikke innendørs. Trenere skal ikke på banen utendørs. Brudd på disse reglene eller smittevernreglene generelt tolereres ikke.

Tilleggsinformasjon til publikum

Alle 50 billetter er utsolgt, og ingen flere publikum slipper inn på stadion.

Publikum bruker Bislett stadions Inngang 1, ved rundkjøringen. Utøvere og trenere bruker inngang 2. Inngangspenger på kroner 200 vil kreves i døren via Vipps.

Det er tillatt med inntil 50 publikum på arrangementer i Oslo, med krav om faste, anviste plasser. Tribunevert viser til publikums sete, som vil være på bortre langside. Setevalget tar du og tribunevert i felleskap. Publikum som vil følge hopp vil bli fulgt bort til publikumssonen på hovedtribunen. Publikum skal bruke munnbind når de ikke sitter på plassen sin, og skal kun forlate plassen når det er nødvendig for toalettbesøk eller lignende. Det blir ikke kiosk på arrangementet, så medbring mat og drikke selv. Brudd på disse reglene eller smittevernreglene generelt tolereres ikke.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s