English🇬🇧 version will follow after Norwegian.

Norsk friidrettsutøver. Født 10.05. 1929, død 02.03. 2000. Foreldre: Lege Audun Boysen (1894–1983) og Kathrine («Tatty») Marie Rockmann Moen. Gift 1953 med Brit Hegstad (30.9.1929–).

Audun Boysen tilhørte den absolutte verdenseliten og var Norges fremste mellomdistanseløper i friidrett i 1950-årene. Han representerte IK Tjalve, Torodd, SK Freidig og Rissa IL. Han vant 15 norgesmesterskap på 400, 800 og 1500 meter, han tok én sølvmedalje og to bronsemedaljer internasjonale mesterskap på 800 meter; og han satte en rekke norske og nordiske rekorder og dessuten tre verdensrekorder på 1000 meter.

Boysen fikk sitt gjennombrudd 1948, da han løp på 1.53.3 på 800 meter under et internasjonalt stevne på Bislet, etter å ha hatt en forrykende førsterunde på 53 sekunder. Hans store internasjonale gjennombrudd kom i 1950 under Tjalves jubileumsstevne på Bislet, da han så vidt ble slått av den amerikanske olympiamesteren Mal Whitfield på 800 meter etter å ha ledet gjennom mesteparten av løpet. I det løpet satte Boysen sin første norgesrekord med 1.50.6. I august 1950 vant han et 800 meterløp under et stevne i Gøteborg med tiden 1.48.7; igjen hadde han hatt en usedvanlig sterk åpning – førsterunden ble passert på 51.8. Tiden var ny norsk og nordisk rekord og det femte beste 800-meterløp i verden til da.

Etter disse sterke resultatene var Audun Boysen blant favorittene til å vinne 800 meter under europamesterskapet i Brussel i 1950. Han åpnet hardt i finalen på 800 meter og ledet lenge, men i mål var han blitt forbiløpt av fire mann. I 1950 vant Audun Boysen også sine første norske mesterskap på 400 og 800 meter. Han deltok i de olympiske lekene i Helsinki 1952, men uten suksess. Han klarte ikke å kvalifisere seg til finalen på 800 meter. På 1500 meter nådde han finalen, men ble uplassert. I 1953 satte han sin første verdensrekord på 1000 meter med tiden 2.20.4 på Bislet. Dette var den første verdensrekorden i løp satt av en nordmann. Boysen forbedret denne rekorden både i 1954 (2.19.5) og i 1955 (2.19.0).

Før europamesterskapet 1954 var Audun Boysen på ny en av favorittene på 800 meter. Igjen trakk han opp løpet, men igjen ble han forbiløpt før målpassering. Denne gangen bare av to mann, og dermed tok han sin første medalje i et internasjonalt mesterskap. Det var i 1955 han satte sin mest berømte rekord på 800 meter på Bislet. Det skjedde imidlertid i et løp hvor han ikke vant. Han ble slått av belgieren Roger Moens som satt ny verdensrekord med 1.45.7. Boysen løp også raskere enn den gamle rekorden med tiden 1.45.9. Dette skulle vise seg å bli en svært solid norgesrekord som ble stående helt frem til 1992 – altså i hele 37 år!. Under OL i Melbourne 1956 fikk Audun Boysen en ny bronsemedalje på 800 meter. Dette var den første olympiske medaljen i noen løpsøvelse for Norge.

Boysen & Moens 2
Roger Moen og Audun Boysen
 

Under europamesterskapet i 1958 i Stockholm var Boysen svært nær ved endelig å vinne et internasjonalt mesterskap. I mål var han nr. to etter briten Mike Rawson, men briten hadde løpt innenfor listen i første sving og ble diskvalifisert like etter løpet. Boysen ble tildelt gullmedaljen under seiersseremonien. Imidlertid la britene inn en protest som ble tatt til følge av juryen. Fotografier bekrefter at Rawson uomtvistelig løp innenfor listen. 800-meteren i Stockholm var Boysens siste store internasjonale konkurranse. Han la opp som friidrettsutøver etter å ha deltatt for sin klubb Tjalve i Holmenkollstafetten 1959.

Boysen EM 1954
Boysen leder an under Europamesterskapet 1954
 

Audun Boysen giftet seg i 1953 og tok embetseksamen i psykologi i 1954, begge deler midt under en aktiv idrettskarriere. Han har siden arbeidet innen PR og informasjon. I fire år fra 1963 var Audun Boysen styreformann i Idrettsklubben Tjalve.

Audun Boysen ble tildelt Morgenbladets gullmedalje 1953 og kongepokalen 1954.

Biography Audun Boysen 🇬🇧

Norwegian track and field athlete. Born May 10, 1929, died March 02, 2000. Parents: Doctor Audun Boysen (1894-1983) and Kathrine (“Tatty”) Marie Rockmann Moen. Married in 1953 with Brit Hegstad (30.9.1929-).

Audun Boysen belonged to the absolute world elite and was Norway’s foremost middle-distance runner in the 1950s. He represented IK Tjalve, Torodd, SK Freidig and Rissa IL. He won 15 Norwegian championships over 400, 800 and 1500 meters, he won one silver medal and two bronze medals in international championships over 800 meters; and he set a number of Norwegian and Nordic records, and also three world records of 1000 meters.

Boysen got his breakthrough in 194, when he ran 1.53.3 at 800 meters during an international meeting at Bislett, having ran a fast first round of 53 seconds. His major international breakthrough came in 1950 during Tjalve’s anniversary meeting at Bislett, when he was barely beaten by the American Olympic champion Mal Whitfield at 800 meters after leading through most of the race. In that race, Boysen set his first Norwegian record with 1.50.6. In August 1950 he won a 800 meter race during a meeting in Gothenburg with the time 1.48.7; again he had an unusually strong opening – the first lap was passed at 51.8. The time was a new Norwegian and Nordic record and the fifth best 800-meter race in the world to that date.

Etter disse sterke resultatene var Audun Boysen blant favorittene til å vinne 800 meter under europamesterskapet i Brussel i 1950. Han åpnet hardt i finalen på 800 meter og ledet lenge, men i mål var han blitt forbiløpt av fire mann. I 1950 vant Audun Boysen også sine første norske mesterskap på 400 og 800 meter. Han deltok i de olympiske lekene i Helsinki 1952, men uten suksess. Han klarte ikke å kvalifisere seg til finalen på 800 meter. På 1500 meter nådde han finalen, men ble uplassert. I 1953 satte han sin første verdensrekord på 1000 meter med tiden 2.20.4 på Bislet. Dette var den første verdensrekorden i løp satt av en nordmann. Boysen forbedret denne rekorden både i 1954 (2.19.5) og i 1955 (2.19.0).

Before the European Championship in 1954, Audun Boysen was again one of the favorites on 800 meters. Again he took the lead from the start, but once again he was overtaken before the finish line. This time only by two men, so he won his first medal in an international championship. It was in 1955 he set his most famous record on 800 meters at Bislett. However, it happened in a race where he didn’t win. He was beaten by the Belgian Roger Moens, who set a new world record with 1.45.7. Boysen also ran faster than the old world record with the time 1.45.9. This would turn out to be a very strong Norwegian record that remained up until 1992 – that is, for a whole 37 years !. During the Olympic Games in Melbourne in 1956, Audun Boysen received a new bronze medal on 800 meters. This was the first Olympic medal in a running discipline for Norway.

During the European Championship in 1958 in Stockholm, Boysen was very close to finally win an international championship. Crossing the finish line, he was second after British Mike Rawson, but the British had run inside the kerb in the first turn and was disqualified just after the race. Boysen was awarded the Gold Medal during the Victory Ceremony. However, the British filed a protest that was approved by the jury. Photographs confirm that Rawson undeniably ran within the kerb. The 800-meter in Stockholm was Boysen’s last major international competition. He retired as an athlete after running for his club Tjalve in Holmenkollstafetten in 1959.

Audun Boysen married in 1953 and graduated in psychology in 1954, both in the midst of an active sports career. He has since worked in public relations and information. For four years, from 1963, Audun Boysen was chairman of the sports club Tjalve.

Audun Boysen was awarded the Morgenbladet gold medal in 1953 and the royal trophy in 1954.